Day: September 15, 2019

โลกดิจิทัล

เผยวิธีปกปิดข้อมูลส่วนตัวไม่ทิ้งไว้บนโลกดิจิทัลเผยวิธีปกปิดข้อมูลส่วนตัวไม่ทิ้งไว้บนโลกดิจิทัล

ในปัจจุบันการใช้งานอินเทอร์เน็ตนั้น ช่วยให้ชีวิตของผู้คนสะดวกสบายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการใช้ติดต่อสื่อสารผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ รวมไปถึงการทำธุรกรรมต่างๆ อาจทำให้ทุกการเชื่อมต่อผู้ใช้ ได้ทิ้งรายละเอียดข้อมูลสำคัญๆ เอาไว้โยแบบที่ไม่รู้ตัว เหมือนดังข่าวเรื่องเฟสบุ๊ค โดนรายงานว่าให้สิทธิพิเศษในการเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้ ทำให้เห็นข้อมูลส่วนตัวของเราอยู่บนอินเทอร์เน็ต และสื่อโซเชียลเป็นจำนวนมาก และข้อมูลเหล่านี้อาจจะกำลังถูกบุคคลที่สาม นำไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง เพื่อนำมาหากำไรให้กับตนเอง วันนี้เราก็เลยได้มีวิธี ที่จะช่วยลดการทิ้งข้อมูลสำคัญไว้บนโลกออนไลน์ ซึ่งผู้อ่านก็สามารถทำตามได้ง่ายๆ ด้วยตนเองดังนี้ 1.ให้ยกเลิกหรือปิดบัญชีออนไลน์ต่างๆ ที่ไม่ได้ใช้แล้ว ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ควรทำเป็นอันดับแรก เพราะการปล่อยบัญชีออนไลน์ที่ไม่ได้ใช้ อย่างไม่สนใจทิ้งไว้นั้น อาจทิ้งร่องรอยของรายละเอียดบัญชีเอาไว้ด้วย 2.ลบข้อมูลออกจากเว็บไซต์ที่ทำการรวบรวมข้อมูลต่างๆ โดยการเข้าไปในแต่ละเว็บไซต์เหล่านั้น เพื่อจัดการกับข้อมูลในแต่ละส่วน หรือใช้บริการที่จะช่วยในการลบข้อมูลบัญชีทั้งหมด 3.ปิดการใช้งานในบัญชีอีเมลเก่า ให้คุณลองนึกว่าเคยได้สร้างบัญชีกี่ครั้ง